ALGEMENE DOCUMENTEN

– Schoolgids 2023–2024
– Schoolplan 2020–2024
– Schoolondersteuningsprofiel
Ondersteuningsplan 2022–2023
Vakantieregeling 2023-2024


REGELINGEN EN PROTOCOLLEN

– Informatieverschaffing ouders
– Klachtenregeling
Leerlingenstatuut
– Organogram CVO-nwf
– Pestprotocol
– Privacyreglement
– Rouwprotocol
– Samenwerking met Fricolore
– Schoolveiligheidsplan
– Social Mediaprotocol
Strategisch beleidsplan CVO-nwf 2019–2023
– Toelatingsbeleid CVO-nwf 2022
 


TOETSING, BEVORDERING EN EXAMENS

Examenreglement
Overgangsnormen
– PTA klas 4 – algemeen deel
PTA klas 4 – vakspecifiek deel
PTA klas 5 – algemeen deel
PTA klas 5 – vakspecifiek deel
PTA klas 6 – algemeen deel
PTA klas 6 – vakspecifiek deel

We zien je graag op onze Open Dag!


Kom langs op 28 februari van 16:00 tot 20:30 uur en ontdek onze school. Tot dan!

Dit zal sluiten in 0 seconden