Het Beyers Naudé is een verrijkt vwo. Dat houdt in dat je naast de gewone lessen ook mee kan doen aan extra activiteiten om jezelf verder te ontwikkelen. Zo kan je je bij ons op school opgeven voor Cambridge University Certificate (Engels), DELF-junior (Frans), Goethe (Duits), olympiades, Honours Science Program en het Honoursprogramma voor gymnasia. Wanneer je mee hebt gedaan aan een van deze activiteiten komt dit ook op je diploma te staan.

Daarnaast kan je als onderdeel van het verrijkt vwo ook deelnemen aan extra activiteiten zoals: de schoolclub, de schoolkrant, de leerlingenraad (inclusief de MR), de leerlingenpanels, het junior mentorschap, de GSA, het tutorschap, het schoolorkest, de techniekgroep, de toneelgroep, de debatclub, de schaakclub, festivals, buitenschoolse sportactiviteiten en toernooien.

Verrijkt vwo