In de ouderraad hebben per klas twee ouders zitting. Deze raad vergadert ongeveer vijfmaal per jaar over de specifieke schoolzaken waar ouders bij betrokken zijn. Daarnaast organiseert de raad eenmaal per jaar een thema-avond voor alle ouders. De ouderraad heeft een dagelijks bestuur dat regelmatig overlegt met de schoolleiding.