Omdat de stap van basisschool naar middelbare school groot kan zijn, zijn er verschillende vormen van begeleiding op het Beyers Naudé. Zo laten we de overgang van groep 8 naar de eerste klas zo smooth mogelijk verlopen. Wij zetten het even voor je op een rijtje.

Begeleiding bij Beyers Naudé

Mentoraat

Elke leerling heeft een mentor. Je mentor houdt in de gaten hoe het met jou gaat. Niet alleen met je cijfers, maar ook buiten de lessen. Wat gaat er goed? Waar maak je je zorgen over? Heb je iets extra’s van school nodig? Je mentor is ook het aanspreekpunt voor ouders.

De mentor is tegelijk een van de docenten van wie je ook les krijgt. Daardoor zie je elkaar elke week wel een paar keer. Elke mentor begeleidt ongeveer twaalf leerlingen. Door de relatief kleine mentorgroepen heeft jouw mentor meer tijd voor jou en meer overzicht over de groep. Alle mentoren van een leerjaar vormen samen het jaarteam, dat regelmatig met elkaar bespreekt hoe het met de leerlingen gaat.

Juniormentoren 

Naast de mentor krijg je in de eerste klas ook een juniormentor. Dat is altijd een enthousiaste vijfdeklasser die uit eigen ervaring weet hoe het is om in klas 1 op Beyers Naudé te beginnen. De juniormentoren kom je tegen tijdens de introductieweek. Ook organiseren zij gedurende het jaar verschillende activiteiten, zoals Sinterklaas. Daarnaast staan zij het hele jaar voor je klaar om je op weg te helpen en je vragen te beantwoorden.

Huiswerkklas 

Bij ons op school wordt er twee keer in de week een huiswerkklas aangeboden. In de huiswerkklas kan je in alle rust werken aan aan je schoolwerk onder begeleiding van de onderwijsassistente. De huiswerkklas is vrijwillig, maar wanneer je je opgeeft is dit wel voor een bepaalde periode. 

Naast de huiswerkklas zijn er ook tutoren. Dit zijn ouderejaars leerlingen die je kunnen helpen bij een vak waar je wat meer moeite mee hebt.  

Anti-pesten 

Pesten wordt bij ons hard aangepakt. Om pesten aan te pakken en te voorkómen gebruiken wij een anti-pestprotocol. Heb je te maken met pesten of zie je het gebeuren? Ga dan naar je mentor, docent of naar onze anti-pestcoördinator mevrouw Van der Sluis.

Dyslexie

In het eerste jaar wordt er gekeken of je moeite hebt met lezen en/of schrijven. Dit gebeurt tijdens de dyslexiescreening. Wanneer er uit de test komt dat je mogelijk dyslexie hebt, krijgen je ouders het advies om dit te laten onderzoeken en een officiële diagnose vast te kunnen stellen. 

Passend onderwijs 

Heb jij wat extra begeleiding nodig? Dan gaan we samen kijken of jouw hulpvraag binnen het ondersteuningsprofiel valt en of wij jou hierbij kunnen helpen. Om je hiervoor aan te melden kunnen je ouders contact opnemen met de teamleider onderbouw (Ernst Buurma) of met de zorgcoördinator.

De mogelijkheden en grenzen van onze begeleiding hebben we op een rij gezet in het schoolondersteuningsprofiel.

Vertrouwenspersonen 

Beyers Naudé heeft twee vertrouwenspersonen. Hier kun je terecht als jou iets vervelends overkomt zoals pesten, geweld of seksuele intimidatie. Je kunt in vertrouwen jouw verhaal delen, vragen stellen en advies vragen. Het maakt niet uit of het gedrag heeft plaatsgevonden op school of buiten school, en ook niet of de persoon van wie je last hebt een medeleerling is of niet. Onze vertrouwenspersonen zijn mevrouw Van der Sluis en meneer Boomsma. Hoe je hen kunt bereiken staat op de posters die in de school hangen.

Schoolmaatschappelijk werk

Het schoolmaatschappelijk werk is de schakel tussen school, thuis en hulpverlening. Een keer in de twee weken is er een spreekuur op school waar jij over alles waar je mee zit kan praten. Hiervoor kun je een afspraak maken via je mentor.