Toelating tot klas 1

Het schooladvies van de basisschool is leidend voor de toelating tot de middelbare school. Leerlingen die op de Plaatsingswijzer een basisprofiel vwo of een plusprofiel vwo hebben gekregen, zijn toelaatbaar tot de eerste klas van het gymnasium.

De geschiktheid voor het gymnasium blijkt verder uit een goede leermotivatie, creatief denkvermogen en voldoende doorzettingsvermogen. Een goede werkhouding is een vereiste.

Leerlingen met een disharmonisch profiel, een bespreekprofiel vwo of een dubbeladvies havo/vwo zijn toelaatbaar, maar alleen in overleg met de toelatingscommissie van Beyers Naudé. Hiervoor geldt dat een onderbouwing of verklaring door de leerkracht en/of intern begeleider dient te worden meegezonden bij de aanmelding.

Tussentijdse toelating

Leerlingen die een gymnasiumopleiding op een andere school volgen zijn tussentijds toelaatbaar tot Beyers Naudé, afhankelijk van de ondersteuningsbehoefte en de beschikbare ruimte in een leerjaar. In bijzondere situaties en na overleg kunnen wij ook leerlingen van een atheneumopleiding toelaten; zij zullen een inhaalprogramma voor Latijn en/of Grieks moeten volgen.

Toelatingsbeleid

Beyers Naudé volgt het toelatingsbeleid van CVO-nwf. Contactpersoon voor toelating is de teamleider onderbouw.