Beyers Naudé is een gymnasium met een open christelijke identiteit. Dit betekent dat iedereen welkom is hier op school en zichzelf kan en mag zijn. We zijn een kleine school waar iedereen elkaar kent en er een veilige sfeer hangt. De school heeft zijn eigen tradities. Zo vieren wij elk jaar het Paas- en het Kerstfeest met elkaar.  

De school is vernoemd naar Christiaan Frederik Beyers Naudé (Roodepoort, 10 mei 1915 – Johannesburg, 7 september 2004). Hij was een witte Zuid-Afrikaanse predikant die zich tegen de apartheid keerde. Zijn vertrouwen in God en persoonlijke moed zijn een inspiratiebron voor hoe wij onze leerlingen voorbereiden op de toekomst.  

De kernwaarden van de school zijn dan ook: vertrouwen, moed en ruimte voor ontplooiing. 

In de school staat een borstbeeld van C.F. Beyers Naudé

De naam van de school

Onze school draagt een bijzondere naam: Christelijk Gymnasium Beyers Naudé. Bij deze naam hoort een geschiedenis.

Bij de oprichting in 1921 heette de school nog Gereformeerd Gymnasium. Later veranderde de naam in Christelijk Gymnasium. In 1996 voegde de school daar de naam Beyers Naudé aan toe.

Christiaan Frederik Beyers Naudé (Beyers is dus de voornaam, Naudé de achternaam) was een dappere dominee in Zuid-Afrika die zich tientallen jaren verzet heeft tegen de politiek van de apartheid. Terwijl de zwarte meerderheid van de bevolking stelselmatig gediscrimineerd werd door de overheid, verzette een groeiende groep invloedrijke witten, onder wie dominee Naudé, zich tegen dit grote onrecht. Dat was gevaarlijk, want tegenstanders van het regime werden vaak gevangengenomen of gedood. Ook dominee Naudé heeft grote problemen gekregen met de strijd voor zijn ideaal: een rechtvaardige samenleving voor álle mensen, ongeacht hun huidskleur. Uiteindelijk is het Zuid-Afrikaanse regime ten val gekomen en heeft dominee Naudé meegewerkt aan een nieuwe toekomst voor zijn land. In 1997 heeft dominee Naudé onze school bezocht, in 2004 overleed hij op 89-jarige leeftijd.

Een belangrijke les die wij uit het leven van Beyers Naudé leren, is dat vertrouwen en persoonlijke moed onmisbaar zijn om vrede en verzoening in de wereld te bereiken.

Het ideaal van vrede en verzoening past ook in de christelijke traditie waarin onze school staat. Natuurlijk ligt de tijd dat we een ‘gereformeerd gymnasium’ waren, al ver achter ons. We zijn al lang geen school meer voor een klein deel van de maatschappij. Wat wél gebleven is, is de overtuiging dat ieder mens waardevol is, respect verdient en gekend mag worden. Het maakt daarbij niet uit wat je huidskleur is, je geloofsovertuiging, je identiteit, je moedertaal, … Op onze school mag je zijn wie je bent en sluiten we niemand uit.

Als gymnasium bieden we onderwijs op vwo-niveau met extra aandacht voor de klassieke oudheid en voor wetenschappelijke vaardigheden. We stimuleren bij onze leerlingen en medewerkers een onderzoekende houding. Daarnaast hebben we een rijk aanbod aan activiteiten buiten de les. Bovendien zijn we een kleine en veilige school, waar leerlingen en medewerkers elkaar gemakkelijker leren kennen.

Ons motto is: “Wat denk je zelf?” Daarmee bedoelen wij dat het in onze samenleving belangrijk is dat je zélf leert nadenken. Dat je met een open en kritische houding de vragen van onze tijd tegemoet gaat. De kennis en vaardigheden die je daarvoor nodig hebt, leer je bij ons op school.