Het Beyers Naudé Atelier, ofwel ‘BNA’, is de verzamelnaam voor de verbreding en verdieping van ons onderwijsaanbod. BNA wordt georganiseerd voor klas 1, 3 en 4. Er zijn verschillende modules ontwikkeld die we de BNA-lessen noemen. Uitgangspunt van de BNA-lessen is dat leerlingen zelf een keuze maken. De vaste klassenindeling wordt hierbij losgelaten.

Het keuze-aanbod in schooljaar 2023–’24 bestaat uit: Fotografie, Bootcamp en Deutsch macht Spass! voor klas 1; Economie, Mode of Muziek voor klas 3.

De eigen keuze motiveert de leerlingen tot verrijking en verdieping. Bovendien leren ze met andere leerlingen uit parallelklassen samen te werken. Binnen de lessen is aandacht voor onderzoek en praktisch werk. Er kan gebruik gemaakt worden van gastdocenten en een uitstapje buiten de school behoort tot de mogelijkheden. 

De thema’s van de BNA-lessen zijn gebaseerd op de vier profielen van de bovenbouw:
Cultuur & Maatschappij, Economie & Maatschappij, Natuur & Gezondheid en Natuur & Techniek. 

Leerlingen uit klas 1 volgen in de eerste helft van het schooljaar twee BNA-uren per week. Voor leerlingen uit klas 3 is dat in het tweede halfjaar.

Ook alle leerlingen uit klas 4 volgen de module Media, Arts & Design. Daarnaast volgen ze in het tweede semester twee BNA-uren per week Onderzoeksvaardigheden. Deze lessen staan in het teken van wetenschapsoriëntatie. Deze module wordt voorgezet in het eerste semester van klas 5 en is een voorbereiding op het profielwerkstuk.