Het Beyers Naudé Atelier, ofwel ‘BNA’, is de verzamelnaam voor de verbreding en verdieping van ons onderwijsaanbod. BNA wordt georganiseerd voor klas 2 tot en met 5. Er zijn verschillende modules ontwikkeld die we de BNA-lessen noemen. Uitgangspunt van de BNA-lessen is dat leerlingen zelf een keuze maken. De vaste klassenindeling wordt hierbij losgelaten.

Het keuze-aanbod in schooljaar 2022–’23 bestaat uit: filosofie, muziek, sterrenkunde, Deutsch mal anders, economie, mode, programmeren, boot camp, film en video, wiskunde D, maatschappij en media, Bijbels Hebreeuws en creatief schrijven.

De eigen keuze motiveert de leerlingen tot verrijking en verdieping. Bovendien leren ze met andere leerlingen uit parallelklassen samen te werken. Binnen de lessen is aandacht voor onderzoek en praktisch werk. Er kan gebruik gemaakt worden van gastdocenten en een uitstapje buiten de school behoort tot de mogelijkheden. 

De thema’s van de BNA-lessen zijn gebaseerd op de vier profielen van de bovenbouw:
Cultuur & Maatschappij, Economie & Maatschappij, Natuur & Gezondheid en Natuur & Techniek. 

Leerlingen uit klas 2 volgen in de eerste helft van het schooljaar twee BNA-uren per week. Voor leerlingen uit klas 3 is dat in het tweede halfjaar.

Ook de leerlingen uit klas 4 en klas 5 volgen gedurende één halfjaar twee BNA-uren per week: klas 4 in het eerste semester en klas 5 in het tweede semester. De BNA-keuzelessen voor klas 4 in het tweede halfjaar staan in het teken van wetenschapsoriëntatie. Klas 5 volgt in het eerste semester BNA-keuzelessen over onderzoeksvaardigheden ter voorbereiding op het profielwerkstuk.