School organiseert allerlei extra’s naast het onderwijs. Bijvoorbeeld de huiswerkklas, bezoek aan een museum of een buitenlandse reis. Deze extra’s zijn toegankelijk voor alle leerlingen voor wie school ze organiseert. Soms vraagt school de ouders/verzorgers om een financiële bijdrage. Deze bijdrage is in alle gevallen geheel vrijwillig. Ouders/verzorgers zijn dus niet verplicht om te betalen. Wanneer u als ouder/verzorger niet betaalt, dan hoeft u daarvoor geen reden op te geven. We sluiten geen leerlingen uit van deelname aan activiteiten, ook niet als de ouders/verzorgers geen bijdrage betalen.

De bijdrage van ouders/verzorgers is wel belangrijk om het aanbod in stand te kunnen houden. Als er te weinig budget is voor de geplande activiteiten, dan moet school andere activiteiten bedenken of de financiering anders regelen, zodat alle leerlingen mee kunnen doen. Of de extra activiteiten kunnen niet doorgaan.

Aan het begin van het schooljaar ontvangen alle ouders/verzorgers een brief met daarin een overzicht van alle bijkomende kosten voor het betreffende leerjaar. Deze kosten zijn onder te verdelen in materiaalkosten en kosten voor excursies. De hoogte van de bijdrage en de besteding ervan wordt jaarlijks vastgesteld.

De schoolkosten voor schooljaar 2022–2023 zijn:

klas 1klas 2klas 3klas 4klas 5klas 6
materiaalfonds454545454545
huur kluisje101010101010
bijdrage cultuurkaart555555
grafische rekenmachine78
Collegecarrousel10
sportoriëntatie en -keuze202020
excursies en activiteiten404060100
totaal10010012016818080
lesgeld Cambridge English140140140140140
materiaal Cambridge English2525252525
totaal incl. Cambridge English26526528533334580
bijdrage schoolfonds252525252525
klassieke reis klas 5800
Europese reis klas 4225

N.B. Alle genoemde bedragen betreffen vrijwillige bijdragen.